អំពីខ្ញុំ

សួស្តីមិត្តសួស្តី​មិត្ត​អ្នក​អាន​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​បាន​ចំណាយ​ពេល​វេលា​ដ៏​មាន​តំលៃមក ​​អាន​Blog​របស់​ខ្ញុំ​។ខ្ញុំ​បង្កើតBlog​នេះ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ចង់​ចែក​ រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​អំពើ​ហឹង្សា​និង​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​អាននិង​ដឹង​ខ្លះៗពី​មុន​មក។​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s