ប្រភេទនៃអំពើហិង្សា

អំពើហិង្សា​អាច​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​៣​ប្រភេទបើ​យោង​ទៅ​តាម​លក្ខណះ​នៃ​អ្នកប្រព្រឹត្ត​​ ÷

  1. អំពើ​ហឹង្សា​ដឹកនាំ​ដោយ​ខ្លួនឯង​
  2. អំពើ​ហឹង្សា​រវាង​បុគ្គល​
  3. អំពើ​ហិង្សា​រួម

 

Advertisements
This entry was posted in violence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s